Psalm for the Fourth Sunday of Lent, March 30, 2014, is Psalm 23: “Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.”

Top picture: Ang Mabuting Pastol, ink on manila paper, April 1, 2014. Reflection drawing during the ASMPH Silent Retreat 2014 at the Maryridge Retreat House, run by the Good Shepherd Sisters.

Bottom picture: Faded old mural painting at Maryridge Retreat House, Tagaytay, depicting the shepherd in the Parable of the Lost Sheep (Luke 15), where the shepherd leaves the 99 sheep to look for the lost one.

Reflection/prayer points for us:

(1) Sa mga pagkakataong nararamdaman kong naiwan o iniwanan ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, salamat at andiyan Kayo at ‘di ako pinabayaan.

(2) Sa kabilang dako naman, tulutan Mo aking puso na tularan ang puso ng Mabuting Pastol, na balikan ang mga naiwan kong mga taong nagti(ti)wala sa akin.

4 days ago

officialfrenchtoast:

”..the Son of Man came not to be served, but to serve..”

-Matthew 20:28

(via thefuuuucomics)

4 days ago 25,340 notes

In this Palm Sunday of the Passion of the Lord, our Gospel reading is a long one: the Passion Narrative. The story (and the other readings for today) provides insights on the dimensions of suffering. Ang pagpapakasakit ni Hesus ay dulot ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, kahit lubhang nasisindak na siya sa paghihirap na daranasin. It is a suffering with a complete trust to the will of God and not to the will of oneself or of other men (in Jesus’ case, Peter).

Sa isang banda rin, hindi ito isang pagpapapakasakit alang-alang sa pagpapakasakit lamang. It is also not just suffering as a consequence of obedience but a suffering out of love and out of service, to the point of death. In the Passion narrative, naranasan ni Hesus ang halos lahat ng maaaring maranasang pagdurusa ng tao—binigo, iniwan, itinatwa, ipinagkanulo, ipinagpalit sa salapi, hanggang sa kamatayan. Jesus was and is in solidarity with us, choosing to suffer out of love for us. It is not just sympathy or empathy. It is owning our own sufferings and trying to alleviate them so. 

From these two points, we get to understand a bit the reason behind the passion: love. A dimension of love is compassion. In fact, the word compassion, from its Latin etymology, is literally “to suffer with” or “to bear with”. It is to suffer with the person you love. It is also to bear the sufferings of the person you love. Isa ring dimensyon ng pagmamahal ay malasakit. Salitang-ugat pa lamang, andiyan na ang “sakit”. Kahit nasasaktan at masasaktan, nagmamahal at nagbibigay at nag-aalay pa rin. Ganito magmahal si Hesus.

'Ika nga ni Card. Tagle, “The love of Jesus, the love of God, the love of us, is a love willing to suffer…Let us learn in that love for it is the love that saves us. It it the love that gave us new life.” Even to the point of death, He loves us. Even to the point of our “little deaths to ourselves”, let us love like Him.

A blessed Holy Week ahead for you.

Image: Christ Crowned with Thorns, oil on canvas, by Matthias Stom, c. 1633-1639

5 days ago 1 note

asean-community:

ASEAN Community
Palaspas (Palm Sunday), Philippines

Palm Sunday is a Christian moveable feast that falls on the Sunday before Easter. It is the start of the Holy Week. The feast commemorates Jesus’ triumphal entry into Jerusalem, an event mentioned in all four canonical Gospels.

Palaspas, or decorative palm fronds, are part of the Catholic celebration of Palm Sunday in the Philippines, marking the start of Holy Week. It is made from young coconut palm leaves, locally called ibus, which have not yet opened.

(via acatholicrose)

6 days ago 45 notes

April 6, 2014, Fifth Sunday of Lent. Gospel: John 11:1-45

The last “sign” in the Gospel of John and perhaps the greatest miracle of Jesus before His Passion was the raising of his friend, Lazarus.

Ang mga kaganapang malungkot at mabigat sa buhay ay nagsisilbi ring mga pagkakataong maipakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at awa. Hingin lamang natin na mahanap Siya at magpahanap sa Kanya nang may pananampalataya at pag-asa sa Muling Pagkabuhay.

Paano ako binubuhay ng Diyos? Paano nagiging buháy ang Diyos sa aking búhay?

May the Lord breathe newness in your life and bring you newness of things (pagbabago at pagbabalik-loob).

Belated happy Sunday, Doctor of Christ! Have a blessed week.

Image: The Raising of Lazarus, tempera and gold on panel, by Duccio di Buoninsegna, 1310-1311

1 week ago 1 note

Isa sa mga librong matagal ko nang inaasam na magkaroon pero lubhang hindi mahahanap dito sa Pinas. Maraming salamat sa pasalubong/bday gift, @shethinksthat and JC! Binasa ko siya kaunti nung retreat.

1 week ago

"Give. Even when you know you can get nothing back."

- (via gettingahealthybody)

(via louraeinthesky)

3 months ago 37,644 notes

As St. Ignatius would say, “Friends in the Lord”

And as we would say, “Barkada sa Diyos”

3 months ago

"Sa ‘pagkamatay sa sarili’ at pagkaubos lamang tayo napupuno ng Diyos."

- my brain and heart

3 months ago

"We were promised a savior. We never dreamed God Himself would come."

- Horacio de la Costa, SJ, first Filipino Provincial of the Society of Jesus

3 months ago

More than the affect, genuine Christian joy is the hidden, dynamic, and quiet choice and emotion that God endows to us.

Iniimbita tayo ng Diyos sa Kanyang kagalakan, na hindi mahahanap sa sarili lamang, kundi sa ibang tao, sa ating mga kaibigan at minamahal.

With patience and trust like that of St. John the Baptist, the prophet Isaiah, and St. James, let’s choose joy: pray for the joy of others and we will see God.

Thoughts by Henri J.M. Nouwen, author of The Return of the Prodigal Sonon joy

 • Joy and resentment cannot coexist. – p. 73

 • This experience of not being able to enter joy is the experience of a resentful heart. – p. 74

 • The discipline of gratitude is the explicit effort to acknowledge that all I am and have is given to me as a gift of love, a gift to be celebrated with joy. – p. 85

 • God not only offers forgiveness, reconciliation, and healing, but wants to lift up these gifts as a source of joy for all who witness them. – p. 113

 • In all three of the parables which Jesus tells to explain why he eats with sinners, God rejoices and invites others to rejoice with him. – p. 114

 • It is God’s joy, not the joy that the world offers. It is the joy that comes from seeing a child walk home amid all the destruction, devastation, and anguish of the world. It is a hidden joy, as inconspicuous as the flute player that Rembrandt painted in the wall above the head of the seated observer. – p. 114
 • I have to learn to “steal” all the real joy there is to steal and lift it up for others to see… I don’t have to wait until all is well, but I can celebrate every little hint of the Kingdom that is at hand. – p. 115

 • The reward of choosing joy is joy itself… There is so much rejection, pain, and woundedness among us, but once you choose to claim the joy hidden in the midst of all suffering, life becomes celebration. Joy never denies the sadness, but transforms it to a fertile soil for more joy. – p. 116

 • From God’s perspective, one hidden act of repentance, one little gesture of selfless love, one moment of true forgiveness is all that is needed to bring God from his throne to run to his returning son and to fill the heavens with sounds of divine joy. – p. 116

 • Because what greater joy can there be for me than to stretch out my tired arms and let my hands rest in a blessing on the shoulders of my home-coming children. – p. 133
 • The joy of fatherhood is vastly different from the pleasure of the wayward children. It is a joy beyond rejection and loneliness; yes, even beyond affirmation and community. It is the joy of a fatherhood that takes its name from the heavenly Father and partakes in his divine solitude – p. 138

4 months ago 1 note
15th
December
0 notes
Reblog
Feast of St. Francis Xavier, the great Jesuit missionary, 3 DecemberDalawang kapuna-puna at pinaka-striking (para sa akin) na bagay ni o tungkol kay San Francisco Javier:***(1) Ang tulang-panalangin niya na isinalin ni Fr. Albert Alejo, SJ sa Filipino, at nilapatan ng musika ni Fr. Manoling Francisco, SJ. (Note the last two lines.) Isang panalanging mabigat ng pagmamahal at tiwala sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng lahat ng hinanakit at lungkot.Hindi sa langit Mong pangako sa akinAko naaakit na Kita’y mahalin,At hindi sa apoy - kahit anong lagim -Ako mapipilit nginig Kang sambahin.Naaakit ako na Ika’y mamalasNakapako sa krus, hinahamak-hamak.Naaakit ng ‘Yong katawang may sugatAt ng tinanggap Mong kamataya’t libak.Naaakit ako sa ‘Yong pag-ibigKaya’t mahal Kita kahit walang langit,Kahit walang apoy, sa ‘Yo’y manginginig.Huwag nang mag-abala upang ibigin KaPagkat kung pag-asa’y bula lamang pala,Walang mababago, mahal pa rin Kita!Reflection point: St. Francis Xavier’s adventurous mission/work in Asia could be an inspiration for the quiet journey of myself to God and His love. Where am I in my journey with/to God?***(2) Ang natatanging pagkakaibigan niya kay Ignacio at Fabro, ang kanyang mga roommates nung kolehiyo.Nang madestino si Javier na maging misyonero sa Asya at maiwan sina Ignacio, Fabro, at iba pa sa Europa, alam nila na ang susunod nilang pagkikita ay sa kabilang buhay na.Kaya sa totoo lang, kapag nakatanggap si Javier ng mga sulat galing sa mga kaibigan niya, iginugupit niya ang mga pangalan (signature) at dinadala niya kahit saan siya magpunta “as a treasure,” ayon sa kanyang biographer na si Georg Schurhammer, SJ.Reflection point: St. Francis Xavier’s close friendship with his “barkada sa Diyos” is a model of barkada. Kamusta na kaming magkakaibigan at pa’no namin inilalapit ang isa’t isa sa isa’t isa at sa Diyos?Happy Feast day!(Picture: St. Ignatius Loyola conversing with the young noble St. Francis Xavier at the University of Paris, http://www.gutenberg.org/files/24534/24534-h/24534-h.htm)

Feast of St. Francis Xavier, the great Jesuit missionary, 3 December

Dalawang kapuna-puna at pinaka-striking (para sa akin) na bagay ni o tungkol kay San Francisco Javier:

***
(1) Ang tulang-panalangin niya na isinalin ni Fr. Albert Alejo, SJ sa Filipino, at nilapatan ng musika ni Fr. Manoling Francisco, SJ. (Note the last two lines.) Isang panalanging mabigat ng pagmamahal at tiwala sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng lahat ng hinanakit at lungkot.

Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naaakit na Kita’y mahalin,
At hindi sa apoy - kahit anong lagim -
Ako mapipilit nginig Kang sambahin.

Naaakit ako na Ika’y mamalas
Nakapako sa krus, hinahamak-hamak.
Naaakit ng ‘Yong katawang may sugat
At ng tinanggap Mong kamataya’t libak.

Naaakit ako sa ‘Yong pag-ibig
Kaya’t mahal Kita kahit walang langit,
Kahit walang apoy, sa ‘Yo’y manginginig.

Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa’y bula lamang pala,
Walang mababago, mahal pa rin Kita!

Reflection point: St. Francis Xavier’s adventurous mission/work in Asia could be an inspiration for the quiet journey of myself to God and His love. Where am I in my journey with/to God?

***
(2) Ang natatanging pagkakaibigan niya kay Ignacio at Fabro, ang kanyang mga roommates nung kolehiyo.

Nang madestino si Javier na maging misyonero sa Asya at maiwan sina Ignacio, Fabro, at iba pa sa Europa, alam nila na ang susunod nilang pagkikita ay sa kabilang buhay na.

Kaya sa totoo lang, kapag nakatanggap si Javier ng mga sulat galing sa mga kaibigan niya, iginugupit niya ang mga pangalan (signature) at dinadala niya kahit saan siya magpunta “as a treasure,” ayon sa kanyang biographer na si Georg Schurhammer, SJ.

Reflection point: St. Francis Xavier’s close friendship with his “barkada sa Diyos” is a model of barkada. Kamusta na kaming magkakaibigan at pa’no namin inilalapit ang isa’t isa sa isa’t isa at sa Diyos?

Happy Feast day!

(Picture: St. Ignatius Loyola conversing with the young noble St. Francis Xavier at the University of Paris, http://www.gutenberg.org/files/24534/24534-h/24534-h.htm)

4 months ago

First Week of Advent, 1 December 2013

Kapag may kagustuhan sa at kapag ginagawa natin ang mga nais ng Diyos, tunay at ganap tayong buhay at gising. (When we desire or do or follow the desires and things of God, we are truly and fully alive and awake.)

Reflection point: How am I keeping awake for the coming of Christ who sometimes comes into my life like a thief in the night?

4 months ago
25th
November
0 notes
Reblog
Solemnity of Christ the King, November 24, 2013
Dalawang magkatugmang imahe ng hari:
(1) Una, ayon kay Sir Bobby Guev, an ancient Hebrew synonym or related term for “king” in the Old Testament is “ezer,” which means “helper” and a common image of such is a shepherd who “helps” his flock.
(2) Pangalawa, in the Second Week of the Spiritual Exercises, St. Iggy invites us to contemplate the Call of the King. Modern version is: Imagine your hero or your idol, e.g., Pope Francis, Card. Tagle, Sir Bobby Guev, personally inviting you, face to face, na sumama sa kanyang mission. What would you feel/think/say/do? What more kung si Kristo na ang mag-invite sa ‘yo?
Happy Christ the King Sunday!
Read more here: http://cisphil.org/baltazar/?p=1634

Solemnity of Christ the King, November 24, 2013

Dalawang magkatugmang imahe ng hari:

(1) Una, ayon kay Sir Bobby Guev, an ancient Hebrew synonym or related term for “king” in the Old Testament is “ezer,” which means “helper” and a common image of such is a shepherd who “helps” his flock.

(2) Pangalawa, in the Second Week of the Spiritual Exercises, St. Iggy invites us to contemplate the Call of the King. Modern version is: Imagine your hero or your idol, e.g., Pope Francis, Card. Tagle, Sir Bobby Guev, personally inviting you, face to face, na sumama sa kanyang mission. What would you feel/think/say/do? What more kung si Kristo na ang mag-invite sa ‘yo?

Happy Christ the King Sunday!

Read more here: http://cisphil.org/baltazar/?p=1634

4 months ago

Photo: “Zakae” by Niels Larsen Stevns

31st Sunday of Ordinary Time, 3 November 2013

Luke 19:1-10

In the Ignatian perspective, desires are a key way that God speaks to us. But we have to discern whether our desires are selfish or selfless.

Zacchaeus, being a tax collector, had these selfish desires. But he eventually manifested his number one desire and, being short in stature, thusly climbed up the sycamore tree just to see Jesus.

What is/are our desire/s? In our efforts to see and meet Jesus, what are our figurative “short(ness) in stature?” Our “sycamore trees”?

Ngunit ‘di nagtatapos ang kwento ng mapagbagong engkwentro diyan.

Jesus told Zacchaeus to come down the tree so he can stay at his house. A literal translation from the original Greek says that Jesus MUST stay at his house.

Even God, in all HIs loving mercy (which is incidentally this Sunday’s theme), has a desire to meet us where we are—just as God asked Adam the first recorded question in the Bible, “Where are you?” And just as the old man, four chapters back (Luke 15), rushed to his prodigal son the moment he saw his son in the distance.

How did God meet you today? What is my response?

Happy Sunday! (Late post)

5 months ago